Ładowanie Wydarzenia

11 sierpnia - 13 sierpnia

Podstawowe informacje

Zapisy online
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/13-diecezjalna-pielgrzymka-biegowa-radom-ndash-czstochowa-11-13-sierpnia-2024-r
Miejsce zawodów
Kierownik trasy, noclegi – Paweł Wieczorek – 606 436 936
Polityka zwrotów
brak

Regulamin

REGULAMIN

13 DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI BIEGOWEJ RADOM – CZĘSTOCHOWA
11-13 sierpnia 2024 r.

I. CEL

 1. Bieg pielgrzymów do Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski.
 2. Popularyzacja długodystansowych biegów masowych, jako formy rekreacji sprzyjającej zdrowiu.

II. INTENCJE PIELGRZYMKI

 1. W intencji pokoju w Ukrainie i na Świecie.
 2. W intencji rodzin, aby budowały swoje szczęście na wierności Bogu.
 3. W intencji naszej Ojczyzny.
 4. Za owocną działalność dla dobra społecznego wszystkich ludzi sportu i rekreacji.
 5. O powołania kapłańskie i zakonne.
 6. W intencji wszystkich naszych rodzin a szczególnie osób chorych.
 7. W intencji trzeźwości uczestników pielgrzymki i ich rodzin.
 8. W intencji dzieci, młodzieży, ludzi wątpiących – o wzrost wiary, nadziei i miłości.

III. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

IV. PATRONAT

 1. Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Ks. Bp Marek Solarczyk
 2. Patronat medialny – Radio Plus Radom; Gość Niedzielny

V. TERMIN

11.08 – 13.08.2024r.

VI. TRASA

Pielgrzymka przebiegać będzie w głównej części, trasą Pieszej Pielgrzymki Radomskiej. Dystans wynosi ok. 200km
z Radomia do Częstochowy, przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie występują różne nawierzchnie, głównie asfaltowe.

VII. FORMA PIELGRZYMKI

Grupa biegaczy podzielona zostaje na sztafety oraz rozlokowana w określonych samochodach. Kolumna złożona
z 4 pojazdów (pilot, nagłośnienie, kierownik, zamykający) przemieszcza się wraz z biegaczami. Pozostałe pojazdy poruszają się poza kolumną. Zmiany sztafet dokonywane są w sposób ciągły. Pierwsze dwa etapy pielgrzymki przebiegają w formie biegu ciągłego. Końcowy tj. trzeci etap pielgrzymki obejmuje wejście do Częstochowy
i w całości pokonywany jest pieszo wraz z pielgrzymami Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej. Pierwszego dnia pielgrzymki, biegacze maja do pokonania dystans ok 75 km. Drugiego dnia, dystans ok 85 km. Trzeciego dnia odcinek biegowy wynosi ok 20 km. Noclegi – namioty jednoosobowe, pola namiotowe, budynki szkolne. Pielgrzymujący biegacze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu na całej trasie pielgrzymki, stosowania się do wytycznych GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, oraz poleceń kierownictwa pielgrzymki.

VIII. UCZESTNICTWO

W pielgrzymce biegowej uczestniczyć będzie 40 pielgrzymów którzy ukończyli 18 lat. Pierwszeństwo w akceptacji zgłoszeń będą posiadały osoby deklarujące udział z własnym pojazdem. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń Organizator decyduje o kwalifikacji udziału w pielgrzymce. Organizator dokonuje rozlokowania uczestników
w pojazdach. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NW. Uczestnicy decydując się na udział
w pielgrzymce kierują się motywami religijno-sportowymi i dbają aby religijny charakter pielgrzymki był zachowany przez cały czas jej trwania. W terminie późniejszym podane zostaną wytyczne GIS dla Organizatorów i uczestników pielgrzymek.

IX. TERMIN ZGŁOSZEŃ, OPŁATY WPISOWE, ŚWIADCZENIA

 1. Termin zgłoszeń – do 15.07.2024r.
 2. Wpłaty wpisowego – 200zł – należy dokonać przelewem w systemie e-pay na konto Organizatora.
 3. Uczestnicy oddający do dyspozycji własne pojazdy dokonują wpłaty w wysokości 50% opłaty wpisowej.
 4. Zgłoszenie uważa się za kompletne, z chwilą wpłynięcia opłaty wpisowej na konto Organizatora.
 5. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują – 2 obiadokolacje,1 śniadanie, ubezpieczenie NW, okolicznościowy medal i koszulkę.
 6. Koszty transportu uczestnicy pielgrzymki rozliczają indywidualnie z właścicielem pojazdu, w którym byli ulokowani.

X. UWAGI KOŃCOWE

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pielgrzymki, wytycznymi GIS, zasadami obowiązującymi w trakcie biegu i pisemnej deklaracji ich przestrzegania.

XI. KONTAKT

 1. Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”; biegiemradom@wp.pl
 2. Kierownik pielgrzymki – Tadeusz Kraska – 504 574 021
 3. Kierownik trasy, noclegi – Paweł Wieczorek – 606 436 936
 4. Opiekun duchowy pielgrzymki – ks. Piotr Popis

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników pielgrzymki będą przetwarzane w celach jej organizacji.
 2. Dane osobowe uczestników pielgrzymki będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w pielgrzymce obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
  w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w pielgrzymce.

Organizator

Biegiem Radom!
Email
biegiemradom@wp.pl
Zobacz witrynę: Organizator